سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون

(CH2)5CO

CAS:

108-94-1

  • توضیحات:

سیکلوهگزانون مایع و حلالی آلی با بویی تند و بی‌رنگ با فرمول شیمیایی C6H10Oاست که می‌توان آن را از اکسایش سیکلو‌هگزانول توسط اسید کرومیک تهیه کرد.
جرم مولکولی آن 98.145 گرم بر مول و چگالی آن 95 می‌باشد
عمدتا سیکلو هگزانون به عنوان واسطه در سنتز نایلون استفاده می شود.
سیکلو هگزانون یک ماده فعال در ترکیبات ضد باکتری و ضد قارچی است.

کاربرد سیکلوهگزانون

به عنوان افزودنی در رنگ ها و لاک‌های سلولزی به کار می‌رود.
و به عنوان حلال در جوهر‌های چاپ, علف‌کش‌ها, افت‌کش‌ها, پلاستیک‌ها,مواد شیمیایی و لاستیک‌ها کاربرد دارد.
از مشتقات آن برای تولید ادپیک اسید, کاپرولاکتام (70% کاپرولاکتام جهان از طریق سیکلو هگزانون تولید می‌شود) استفاده می‌شود که پیشرونده صنایع نایلون 6 است.
به عنوان حلال پی وی سی کاربرد فراوان دارد
درچسب ها نیز به عنوان حلال کاربرد دارد

خصوصیات سیکلوهگزانون

PropertyUnitMethodValue
Molecular Weightg/molASTM D6579-1198.15
Boiling Point at 760 mmHgASTM D5399-09155.65
Melting Point at 760 mmHgASTM D5399-09-47
Flash Point ASTM D93-1844
Specific Gravity at 25 ℃ASTM D854-140.950
Viscosity at 25 ℃mPa.sASTM D445-182.02
Solubility at 25 ℃ in Watermg/L ASTM D2042-1525000
Vapor Pressure at 20 ℃mmHgASTM E1194-175
Density at 25 ℃ gr/cm3ASTM D792-130.9478
Evaporation Rate (n-Butyl Acetate=1.0)ASTM D3539-110.29
سیکلوهگزانون