شوینده توربین zok 27

شوینده توربین zok 27

شرکت ایمن سبز صنعت پرشیا از سال 1389 به عنوان نماینده شرکت ZOK انگلستان در زمینه تامین و عرضه محصول مذکور در ایران مشغول به فعالیت مستمر می باشد و با عرضه ده ها متریک تن از این محصول در شرایط مختلف قدم بزرگی را در راستای تامین کالای اصلی برای مصرف کنندگان برداشته است.

Zok 27مایع شوینده کمپرسور توربین های گازی در طول سالهای گذشته به طور گسترده ای جهت شستشوی انواع توربین های گازی مستقر در بخشهای نفت ، گاز ، صنعت ، حمل و نقل هوایی و دریایی مورد استفاده قرار گرفته است.

بازدهی خوب توربین های گازی نتیجه عملکرد مناسب و روان بخش های مختلف آن می باشد.در شرایط دشوار کاری ، توربینها در معرض آلوده کننده های گوناگونی از قبیل رسوب ، انواع نمک ها ، روغن ها و خاک می باشند.

انباشتگی و رسوب این آلودگیها بر روی تیغه های کمپرسورها و توربین ها موجب کاهش جریان هوا می گردد که در نهایت کاهش بازدهی توربین را به همراه خواهد داشت .

از طرف دیگر ذرات کوچک دوده و گرد و خاک ، هیدروکربنها و نمکها به صورت لایه ای بر روی تیغه ها انباشته شده و سطح تیغه های کمپرسور ها را زبر مینماید. این مساله موجب افزایش جریان مرزی هوا بر روی تیغه کمپرسورها شده که کاهش بازدهی آن ، افزایش مصرف سوخت و همچنین افزایش دمای هوای ورودی توربین را به همراه خواهد داشت.

آلودگی های حل شونده در آب را می توان با شستشوی با آب از میان برد ولی بسیاری از آلودگیها که در آب حل نمی شوند و همچنین هیدروکربنها بر روی تیغه ها باقی خواهند ماند . شوینده توربین zok این آلودگیها را در برگرفته و آنها را پراکنده می نماید. مولکول های تشکیل دهنده مایع شوینده توربین zok دارای یک بخش هایدرو فیلیک آب و یک دنباله هایدروفوبیک می باشند. هنگام شستشو این مولکول ها پس از تماس با آلودگیها ، آنها را در بر گرفته ، و دنباله هایدروفوبیک به داخل آن نفوذ می نماید. این آلودگیها به صورت معلق در محلول باقی مانده و با آب شسته می شوند.

در صورتیکه آلودگی و رسوب موجود بر روی تیغه های کمپرسور ها زیاد باشد دوره زمانی شستشو را باید تکرار نمود.

شستشوی کامل کمپرسور ها توسط شوینده توربین zok موجب بهبود قابل توجه فشار کمپرسور ، کاهش مصرف سوخت  و دمای هوای ورودی توربین و افزایش توان خروجی می گردد.همچنین شستشوی کمپرسورها با این شوینده هزینه های بهره برداری را کاهش داده و موجب افزایش فاصله زمانی تعمیرات اساسی می گردد.

شوینده توربین zok 27