متوکسی پروپیل استات

متوکسی پروپیل استات

C6H12O3

CAS:

84540-57-8

1- متوکسی 2-پروپیل استات، متوکسی پروپانول استات، PMA، MPA، PGMEA، پروپیلن گلایکول مونومتیل اتر استات

  • توضیحات:

متوکسی پروپیل استات مایعی شفاف، بی‌رنگ و آتش پذیر است که به عنوان حلال در پوشش ها استفاده می‌شود. متوکسی پروپیل استات با اغلب حلال های آلی امتزاج پذیر است اما در آب حلالیت محدودی دارد. متوکسی پروپیل استات حلال تجاری مهمی است چرا که به دلیل دارا بودن گروه‌های عاملی استری و اتری، قادر به حل کردن بسیاری از رزین‌های طبیعی و سنتزی، رنگ‌ها، وکس‌ها، چربی‌ها و روغن‌ها است.
تولید متوکسی پروپیل استات توسط واکنش مونوهیدرهای گلایکول با اسید استیک انجام می‌شود. تولید جهانی متوکسی پروپیل استات بین سالانه ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ تن برآورد شده است.
خطر قابل توجهی جهت استفاده از متوکسی پروپیل استات در شرایط پیش بینی شده و استفاده عادی وجود ندارد. این حلال ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود.

کاربرد متوکسی پروپیل استات

  • حلال رزین‌های طبیعی و سنتزی، وکس‌ها، چربی‌ها و روغن‌ها
  • استفاده پوشش‌ها و رنگها، جوهر‌ها و پاک کننده‌ها.
  • چاپ و رنگ‌آمیزی چرم و منسوجات.
  • استفاده در پوشش‌های ساختمانی و خودرویی.
  • رنگ و پولیش چوب و مبلمان.
  • عامل تمیز کننده در صنعت الکترونیک
  • اتصال دهنده برای شن های اصلی در ریخته گری

خصوصیات متوکسی پروپیل استات

PropertyUnitMethodValue
Molecular Weight g/molASTM D6579-11132.2
Boiling Point at 760 mmHgASTM D5399-09146
Melting Point at 760 mmHgASTM D5399-09-66
Flash PointASTM D93-1842
Specific Gravity at 20 ℃ASTM D854-140.965
Viscosity at 25 ℃mPa.sASTM D445-181.2
Solubility at 25 ℃ in Waterg/100 ml ASTM D2042-1519.8
Vapor Pressure at 25 ℃mmHgASTM E1194-173.92
Density at 20 ℃gr/cm3ASTM D792-130.969
Evaporation Rate (n-Butyl Acetate=1.0)ASTM D3539-110.34
متوکسی پروپیل استات