متوکسی پروپانول

متوکسی پروپانول

H3CCHOHCH2OCH3

CAS:

107-98-2

متوکسی پروپان 2_ال، متوکسی 2_پروپانول، PGME 1_متیل اتر

  • توضیحات:

متوکسی پروپانول یک حلال آلی با فرمول ساختاری C4H10O2 می‌باشد.
این حلال بی‌رنگ با مزه‌ای تلخ و بسیار اشتعال پذیر بوده و نسبتا زود پرش است و در آب حل می‌شود.
دمای اشتعال حلال 33 درجه سانتی گراد می‌باشد بنابراین این حلال اشتعال پذیری بالایی دارد و باید در محیط خشک و خنک نگهداری شود.
این حلال از واکنش 1و2 اپوکسی پروپان و متانول در حضور کاتالیزور به دست می‌آید.

کاربرد متوکسی پروپانول

  • در تولید پروپیلن گلایکول متیل اتر استات کاربرد دارد.
  • در صنعت رنگ، وارنیش کاربرد دارد.
  • متوکسی پروپانول در صنعت چاپ برای تولید مرکب های چاپ استفاده می‌شود.
  • متوکسی پروپانول در صنعت برای تولید رزین و لاستیک به کار می‌رود.
  • به عنوان یک جزء ضد‌یخ در صنعت کاربرد دارد.
  • به عنوان افزودنی در پاک کننده ها کاربرد دارد.

خصوصیات متوکسی پروپانول

PropertyUnitMethodValue
Molecular Weightg/molASTM D6579-1190.122
Boiling Point at 760 mmHg ASTM D5399-09 120
Melting Point at 760 mmHgASTM D5399-09-97
Flash Point ASTM D93-18 32
Specific Gravity at 25 ℃ASTM D854-140.919
Viscosity at 25 ℃mPa.s ASTM D445-18 1.81
Solubility at 25 ℃ in WaterASTM D2042-15Miscible
Vapor Pressure at 20 ℃ mmHg ASTM E1194-1711.8
Density at 25 ℃gr/cm3ASTM D792-130.92
Evaporation Rate (n-Butyl Acetate=1.0)ASTM D3539-110.68

متوکسی پروپانول