اتیل استات

اتیل استات

CH3COOC2H5

CAS:

141-78-6

ستیک استر، استیک اتر اتیل استرِ استیک اسید

  • توضیحات:

اتیل استات مایعی بی‌رنگ با بوی شیرین می‌باشد. این ماده از واکنش اتانول با استیک اسید حاصل می‌شود و به عنوان حلال در مقیاس بزرگ استفاده می‌شود. اتیل استات به شدت قابل اشتعال است و به راحتی به واسطه حرارت، جرقه یا شعله مشتعل می‌شود بخارات آن با هوا ممکن است مخلوطی قابل انفجار را ایجاد کنند. اتیل استات بخاطر قیمت پایین، سمیت کم و بوی مطبوع به عنوان یک حلال و رقیق کننده کاربرد دارد . اتیل استات در دمای اتاق نسبتا فرار است.

کاربرد

  • اتیل استات در قنادی و عطر موجود است در عطر به سرعت تبخیر می‌شود و تنها عطر و بوی آن بر روی پوست باقی می‌ماند
  • دانه های قهوه و چای همراه با این حلال کافئین زدایی می‌شوند
  • در فرمولاسیون مرکب های چاپ، چسب ها پاک کننده ها، خوش بو کننده ها، ورنی های الکلی و آب‌نبات از آن استفاده می‌شود
  • اتیل استات در تولید چرم مصنوعی، مرکب، فیلم عکاسی به کار می‌رود.
  • اتیل استات به عنوان یک عامل ژلاتین کننده در تولید باروت به کار می‌رود.
  • اتیل استات در تولید کاغذ نمادار و کاغذ پشت نما و به عنوان یک جزء پولیش مصرف می‌شود.
  • از اتیل استات برای استخراج روغن ها، انتی بیوتیک ها، رزین ها و صمغ ها استفاده می‌شود.

توضیحات

PropertyUnitMethodValue
Molecular Weightg/molASTM D6579-1188.106
Boiling Point at 760 mmHgASTM D5399-0977.1
Melting Point at 760 mmHgASTM D5399-09-83.6
Flash PointASTM D93-18-4
Specific Gravity at 25 ℃ASTM D854-140.907
Viscosity at 25 ℃mPa.sASTM D445-180.423
Solubility at 20 ℃ in Watergr/100ml ASTM D2042-158.3
Vapor Pressure at 20 ℃mmHgASTM E1194-1773
Density at 25 ℃gr/cm3ASTM D792-130.902
Evaporation Rate (n-Butyl Acetate=1.0)ASTM D3539-114.2
اتیل استات