متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون

CH3COCH2CH3

CAS:

78-93-3

متیل استون، پروپانون

  • توضیحات:

متیل اتیل کتون حلال آلی بی‌رنگ با نقطه جوش پایین و اشتعال پذیر با فرمول شیمیایی C4H8O می‌باشد.
این حلال قوی بوده و به سرعت تبخیر می‌شود و در سیستم تولید رنگ و لاک‌ها به کار می‌رود.
متیل اتیل کتون خواص ویژه ای دارد چرا که محلول آن ویسکوزیته پایینی داشته و دارای جرم حجمی پایینی است که سبب می‌شود حجم زیادی از پوشش‌های رقیق کننده را در واحد وزن نسبت به حلال‌های سنگین تر تولید کند.
متیل اتیل کتون از لحاظ عملکرد با اتیل استات برای استفاده به عنوان حلال برای نیتروسلولز قابل رقابت

کاربرد

  • متیل اتیل کتون حلال مناسبی برای لاک است.
  • متیل اتیل کتون به عنوان حلال در پلی یورتان کائوچوی نیتریل نئوپرن که اساس سیمان های صنعتی است می‌باشد.
  • متیل اتیل کتون به عنوان یک deuaxing agent در تصفیه روغن های روان کاربرد دارد.
  • متیل اتیل کتون حلالی برای چسب ها، چسب های رابری، مرکب چاپ، رنگبرها و محلول های تمیز کننده می‌باشد .
  • متیل اتیل کتون به عنوان ماده حد واسط برای تهیه کاتالیست ها، معطرکننده ها استفاده می‌شود.
  • علاوه بر مواد طبیعی پلاستیک ها و رزین ها نیز می‌توانند در متیل اتیل کتون حل شوند.
  • حلال بسیار خوبی برای بسیاری از رنگ¬ها از جمله اپوکسی است.

خصوصیات

PropertyUnitMethodValue
Molecular Weightg/molASTM D6579-1172.107
Boiling Point at 760 mmHgASTM D5399-0979.59
Melting Point at 760 mmHgASTM D5399-09-86.67
Flash PointASTM D93-18-9
Specific Gravity at 25 ℃ASTM D854-140.8
Viscosity at 25 ℃mPa.sASTM D445-180.4
Solubility at 25 ℃ in Waterg/LASTM D2042-15223
Vapor Pressure at 25 ℃mmHgASTM E1194-1790.6
Density at 20 ℃gr/cm3ASTM D792-130.805
Evaporation Rate (n-Butyl Acetate=1.0)ASTM D3539-114.0
متیل اتیل کتون