سالونت نفتا 150

سالونت نفتا 150

مخلوطی از حلقه های آروماتیک

CAS:

64742-94-5

بنزن (پلی اتیل)، سولوسو 150

  • توضیحات:

نفتا یک حلال نفتی بی‌رنگ با ویسکوزیته پایین است که به دلیل داشتن گروه های اروماتیک دارای رایحه قوی می‌باشد .
نفتا در آب انحلال پذیر نیست و از آن به عنوان حلال ترکیبات اروماتیک استفاده می‌شود.
نفتا 150 به عنوان حلال در صنایع رنگ و وارنیش به کار می‌رود.
از نفتا معمولا در رنگ های کوره¬ای استفاده می‌شود ولی از آن در وارنیش ها و رنگ چوب نیز استفاده می‌شود.

کاربرد

• از نفتا به عنوان حلال در پوشش ها استفاده می‌شود.
• از آن به عنوان حلال در مرکب های چاپ استفاده می‌شود.
• نفتا به عنوان حلال لوازم آرایشی بهداشتی نیز به کار می‌رود.
• از نفتا برای تولید افزودنی های غذایی استفاده می‌شود.
• از نفتا برای سنتز کردن عطرها استفاده می‌شود.
• از این حلال برای سنتز رزین¬ها نیز استفاده می شود.

خصوصیات

Property Unit Method Value
Molecular Weight g/mol ASTM D6579-11 129
Boiling Point at 760 mmHg ASTM D5399-09 186 – 197
Melting Point at 760 mmHg ASTM D5399-09 -23
Flash Point ASTM D93-18 63
Specific Gravity at 25 ℃ ASTM D854-14 0.90
Viscosity at 25 ℃ mPa.s ASTM D445-18 0.40
Solubility at 25 ℃ in Water ASTM D2042-15 Not Miscible
Vapor Pressure at 20 ℃ mmHg ASTM E1194-17 1.05
Density at 25 ℃ gr/cm3 ASTM D792-13 0.906
Evaporation Rate (n-Butyl Acetate=1.0) ASTM D3539-11 0.1
سالونت نفتا 150